2012. szeptember 23., vasárnap

Szavatosság, jótállás - Kérdés-felelet

A HTC márkaszervizzel kapcsolatos problémáink kapcsán egyre aktívabban kell "jogászkodnunk" is, pedig ez már nagyon idegen terep számunkra. Mégis próbálkozunk, most egy cikksorozatra szeretnénk felhívni a figyelmet. Az [Origo] által közölt jótállással és szavatosság érvényesítésével kapcsolatos írások alapján egy gyors kérdés-felelettel frissítjük az aktuális ismeretanyagot, azzal a megjegyzéssel, hogy természetesen érdemes a teljes forrást megismerni. A kérdéseket az OFE leírásaival is kiegészítettük.


Ki a felelős?
Minden visszterhesen szerzett áruért felelősséggel tartozik az eladója. Azaz ha épp nincs szerviz, vagy nem akar vele senki vívni, az eladónak ez továbbra is kötelessége.

Mi számít hibásnak?
A jog azt vélelmezi, hogy a ellenkező kikötés hiányában a visszterhesen átadott termék kiváló minőségű, általános használati célra tökéletesen alkalmas. Az eladó kizárólag akkor mentesül a szavatossági felelősség alól, ha az eladáskor írásos szerződésben jelzi a hibákat, vagy -nagyon megbízható tanúkkal- igazolja, hogy a szóbeli szerződéskötéskor a vevő ismerte a hibákat.

Hibás teljesítés és fogyasztói szerződések?
Alapesetben azt a tényt, hogy a hiba már a szerződéskötéskor (eladáskor) fennállt, mindig a vevőnek kell bizonyítania, de ez sokszor költséges, vagy éppen kivitelezhetetlen. A fogyasztóvédelmi jog ezért vezeti be fogyasztó fogalmát. Itt adott időintervallumon belül bekövetkező hibák esetében fordul a bizonyítási kötelezettség. Azaz sok fogyasztói szerződés esetében már az eladó feladata az, hogy bizonyítsa pl. a nem rendeltetésszerű használatot. Sőt, a fogyasztói szerződésekre a szavatosságon felül kötelező jótállást is előír a magyar jog.

Szavatoság vagy jótállás?
Minőségi kifogások esetén, fogyasztói szerződésekben a fentebbi a bizonyítási kötelezettség az alábbiak szerint alakul.
Jótállás (mobiltelefonok, tablet, pna): Kötelezően 1 év. Köznyelvben ez a garancia. Ezen idő alatt nem a vevő dolga bizonyítani, hogy vétlen a meghibásodásban. Amennyiben a gyártó ennél hosszabb időt vállal, a gyártó által adott jogok átszállnak a fogyasztói szerződésben szereplő vásárlóra, azaz a forgalmazó nem csonkíthatja pl. a rendelet alapján meghatározott jogokat. (E tekintetben tehát egy Németországban 24 hó jótállással értékesített készülékre itthon is annyi érvényesíthető, függetlenül pl. az eladó állításától)
Szavatosság (mobiltelefonok, tablet, pna): Főszabályként 2 év a szavatossági igény elévülési határideje, ebből az első 6 hónap az, amiben mindig az eladó dolga a bizonyítás, ha egyéb szabály nem rendelkezik, ezen túl pedig a vásárló feladat ez (Mo-n a jelzett termékköre tehát 12-24 hó közötti szakaszra kell esetleg a vásárlónak bizonyítania, hogy a termék már vásárláskor hibás volt, ha a beszerzett eszköz EU-s).

Mikor jelentsem be a hibát, és hogyan?
A vevőnek -akár fogyasztói szerződésben, akár nem- nyomós érdeke a hiba mielőbbi bejelentése, hiszen csak a bejelentés után keletkezett egyéb kára érvényesíthető. A bejelentés történhet szóban is, de a gyakorlatban tanácsos írásban beadni (e-mail, tértivevényes levél, esetleg az eladóval átvetetni, jegyzőkönyveztetni). Köteles-e az eladó jegyzőkönyvet felvenni, ha a fogyasztó kéri? Igen.

Mik a fogyasztó jogai?
Négy alapvető szavatossági jog illeti meg a fogyasztót, de ezek a jogok két különböző szinten állnak. Elsősorban kijavítás vagy kicserélés kérhető első alkalommal. A második lépcsőben kérhető bizonyos esetekben árleszállítás vagy elállhat a vásárlástól, ezek a "bizonyos esetek" ugyanakkor nem egyszerűek. Tehát a második lépcső nem feltétlenül a második alkalom, stb. Elállni pl. csak akkor lehet arányosság követelményét is szem előtt tartva, ha az eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy ezeket nem a szerződésben foglalt határidő alatt teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak sincs helye, árleszállítás kérhető.

Hányszor lehet javítani egy terméket?
Nincs egyértelmű jogszabály erre. A bírói gyakorlat szerint a kicserélés iránti igényt általában nem alapozza meg az első sikertelen javítás, az elállás jogával pedig csak végső esetben lehet élni. Nem hivatkozhat érdekmúlásra a fogyasztó, ha a hiba kijavítható, és a kötelezett vállalja is a kijavítást megfelelő határidőre.

Mennyi időn belül kell elvégezni a javítást, illetve a cserét?
A kijavításra vagy kicserélésre legfeljebb tizenöt napon belül kell törekedni! Nincs szankciója viszont, ha akár ennél lényegesen hosszabb a javítás átfutása, azaz a fenti jogokkal kell nagyon tisztában lenni, és jól dokumentálni már az átvételkor. Jó tudni, hogy nem lehet pl. utólag érdekmúlásra hivatkozni, ha a javítás határidőn belül nem készült el, de határidőn túli javítást érdekmúlásra történt hivatkozás nélkül átveszi valaki, és ezt követően a dolgot hosszabb időn át használja.

Cserekészülék?
Jól hangzik, de nem kötelező.

Kártérítés?
Érdekes esete lehet a szavatossági jogoknak a javítás vagy csere köti átmenet. Ez a téma adhat keretet pl. az indokolatlanul sok javításnak, vagy azon eseteknek, amikor az eladó a vásárló kérése ellenére sem szeretne pl. cserét adni, vagy nem enged áttérést a második lépcsőben kérhető jogokra. Ügyelni kell rá, hogy ez kétoldalú, azaz indokolt esetben a vásárló is köteles lehet eladónak kártérítést fizetni, de ugyanígy az eladónak is kötelessége lehet kártérítést fizetni a vásárlónak.
Példák:
a.) Eladó javítást kínál, Vásárló már az első meghibásodáskor cserét kér. Ilyen esetben eladó kérheti az áttéréssel okozott extra költségeinek megtérítését.
b.) Vásárló harmadszorra megy szervizbe, ez számára jelentős kellemetlenség. Ha ilyenkor az eladó pl. megtagadja az áttérést (pl. csere, árleszállítás, elállás), a vásárló által beszerzett vagy bérelt új eszköz és javítási ktg. különbözete lehet a kártérítés összege. Hangsúlyos, hogy ha az eladó ilyen esetekben megtagadja az áttérést, szerződészegést követ el.

Kártérítési igény esetén
A hibás teljesítés gyakorta kárt is okoz a vevőnek: ezzel mindenki tisztában van ugyan, de a szavatossági igényen túli kártérítés követelése minden esetben a vevő dolga és bizonyítási kötelezettsége (Vékony a jég: pl. nem elég, hogy a hiba  idejére más eszközt bérelt ha az eladó közben bizonyítja, hogy mindent megtett a hibátlan teljesítés érdekében. - pl. típushibás a sorozat).


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése